Facebook játékszabály

Közösségi média nyereményjáték

Játékszabályzat

 

Rövid összefoglaló: Játékszabályzat a Magnolia Alba Kft. hivatalos Facebook oldalán indított nyereményjátékaihoz.

 

1. A nyereményjáték szervezője

A MagnoliaKert hivatalos Facebook oldalán (www.facebook.com/magnoliakert) indított nyereményjátékok szervezője a Magnolia Alba Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 3.), a továbbiakban: “Szervező”.

 

2. A játékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt a játék leírásának megfelelően teljesíti a feltételeket, valamint a játék felhívásában közzétett módon (Bejegyzéshez kötött hozzászólásával) elfogadja a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

 

3. A játékban nem vehetnek részt:

A Szervező alkalmazottai, tulajodonosai, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) ).

 

4. Kizárás

A Szervező kizárhatja a játékból azt a résztvevőt, aki bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek, és a játékban való részvétellel kapcsolatos feltételeknek. Kizárja továbbá a Szervező a nyereményjátékból azt a személyt, aki szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel, vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre vonatkozóan a Szervező kizárja felelősségét.

 

5. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjátékok időtartama minden esetben a bejegyzésekben kerül közzétételre.

 

6. A nyereményjáték menete

A játékban résztvevő feladata, hogy a játékra vonatkozó bejegyzésben megadott feladatot teljesítse. A nyerteseket sorsolással választjuk ki. A nyertest a Facebook felületen értesíti munkatársunk.

 

7. A nyeremények átvétele

A Szervező a nyerteseket az eredményhirdetést követő 5 naptári napon belül megkeresi a nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetés céljából. Amennyiben a Szervező nem tudja elérni a nyerteseket, úgy ennek következményét az adatszolgáltató viseli. A nyeremények átadására személyesen, a megjelölt időpontban vagy időszakban a Magnolia Alba Kft. MagnoliaKert – Kertészet telephelyén, 8000 Székesfehérvár, Fiskális u. 34-36. sz. alatt lehetséges.

Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető, vagy a megkereséstől számított 3 naptári napon belül nem jelez vissza Szervezőnek, akkor a Szervező nem tesz újabb kísérletet a nyertessel való kapcsolatfelvételre, ezáltal a nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű.

Ha a nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen jogosult helyett a sorsolás időpontjában a nyertessel azonos módon kiválasztott tartalék nyertes közül sorrendben az első kapja meg a nyereményt. Rá szintén a fentiek vonatkoznak.

 

8. Nyeremény

A Szervező a játékban résztvevők közül sorsol ki nyerteseket. A nyertesek a játék felhívásában (bejegyzésben) megjelölt nyereményre jogosultak.

 

9. Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Szabályzat elfogadásával a játékban résztvevő hozzájárulását adja adatainak a Magnolia Alba Kft. adatbázisában történő felhasználásához, valamint elfogadja a játékszabályzatban leírt feltételeket. A Magnolia Alba Kft. az adatokat jelen nyereményjátékon kívül marketing és levelezési célból gyűjti, rendszerezi, és használja fel, az adatvédelemről szóló mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett. Az adatokat kizárólag a fenti célokra és kizárólag a Magnolia Alba Kft. használhatja fel. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy jelen adatszolgáltatás önkéntes, jogában áll adataidnak a megjelölt célra, vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni. Tájékoztatunk, hogy a személyes adatainak kezeléséről a Magnolia Alba Kft-től mindenkor tájékoztatást kérhet, az adatkezelés ellen tiltakozhat, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését.

 

10. Információ a Játékról

A játékban résztvevők a játék meghirdetésétől kezdődően a játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért kérdéseiket elküldhetik a kerteszet@magnoliakert.hu e-mail címre. Beérkezett kérdésekre jellemzően 2 munkanapon belül válaszolunk. További információkért a +36-70-287-4560 telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére, további információk a játék Facebook felületén olvashatók.

Az átvett nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, valamint nem ruházhatók át. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályt, amely megtalálható a magnoliakert.hu honlapon is.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

 

Székesfehérvár, 2022. szeptember 20.

 

Magnolia Alba Kft.